L O A D I N G
  • By Alina Maria
  • / noiembrie 28, 2022
  • / Business

Cum ar fi dacă te-ai simți relaxat în cazul în care primești un control de la inspectorii ANAF? Îmi doresc să te ajut să atingi acest moment de relaxare care vine numai dacă ai toate documentele în ordine.

 

Am pregătit o listă cu ceea ce trebuie să pregătești în cazul în care vei avea un control de la ANAF/ Antifraudă. Dar, înainte de toate, trebuie să știi că, indiferent de organul de

control care va veni la tine, trebuie să fii pregătit cu următoarele documente primordiale:

 

Actele de înființare a companiei

 

Actele de înființare a companiei sunt cele mai importante documente pe care trebuie să te asiguri că le ai tot timpul la sediul social al firmei:

– actul constitutiv al societății;

– copiile actelor de identitate ale asociaților;

– eventuale modificări făcute la Oficiul Registrului Comerțului referitoare la declararea punctelor de lucru noi, prelungiri ale contractului de sediu social, autorizări de coduri CAEN etc.

– contracte de spațiu (închiriere, comodat) pentru sediul principal și punctele de lucru (dacă există);

– autorizații de funcționare;

– diverse autorizații solicitate de legi specifice, conform activității firmei;

– hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților de orice natură (se predau spre prelucrarea departamentului de contabilitate, în copie, acele hotărâri care au influențe fiscal-contabile);

– certificatul de înregistrare – CUI;

– certificatul de înregistrare în scopuri de TVA – CIF;

– contractele de muncă ale salariaților (în cazul controalelor ANAF, se solicită contractele de muncă ale persoanelor care lucrează efectiv la sediul principal sau punctele de lucru;

– contractul colectiv de muncă (după caz);

– existența afișelor obligatorii;

– regulamentul de ordine interioară.

 

Felicitări! Dacă te-ai asigurat că documentele de mai sus sunt în regulă, ai rezolvat mare parte din problemă și ți-ai aranjat deja un cadru relaxat în care să-ți desfășori activitatea, indiferent de controlul pe care l-ai putea primi. Acum mai sunt doar câteva documente extra de bifat:

 

Registrul unic de control

 

Registrul unic de control se ține la sediul social și la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/ autorizații și/ sau acorduri de funcționare. Acesta se numerotează, se sigilează și

se păstrează de reprezentantul legal al unității verificate sau de înlocuitorul acestuia.

 

Registrul unic de control se eliberează, contra cost, de direcțiile generale ale finanțelor publice din raza teritorială unde își are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de înregistrare,

în cazul comercianților, și pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili.

 

Registrul de casă

 

Este un document care se completează zilnic de către persoana desemnată în baza actelor justificative de încasări și plăți. Nu uita de plafoanele în vigoare referitoare la încasări și plăți.

 

În prezent, nu mai este reglementat plafonul de casă, astfel soldul casieriei poate avea orice sumă, cu condiția prezentării sumelor în numerar, în caz de control. Astfel, dacă, la o unitate unde se utilizează case de marcat fiscale, la finalul zilei, banii nu sunt predați către casieria centrală sau nu sunt virați în bancă, se vor trece sumele în Registrul de casă care se ține la fiecare punct de lucru cu casierie, iar modelul standard de Registru de casă evidențiază în mod clar sumele de bani provenite din zile anterioare și ziua curentă.

 

Pentru mai multe informații legate de documentele la care se uită ANAF în cazul unui control de fond, te invit să consulți cartea “Claritate și acte în ordine pentru antreprenori”, pe care o poți găsi aici https://alinamaria.ro/product/claritate-acte-tiparita/